Sự an toàn của Khách Hàng và Đối Tác là ưu tiên hàng đầu của VayVND

Chúng tôi quan tâm và đầu tư nghiêm túc trong lĩnh vực Chống gian lận — An toàn trực tuyến.

Công nghệ bảo mật

VayVND tạo và phát triển hệ thống riêng các giải pháp chống gian lận dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Đảm bảo an toàn cao cho khối lượng dữ liệu lớn.

Các giải pháp của chúng tôi cho phép tự động hóa:
1

Nhận dạng khuôn mặt

2

Xác thực tài liệu

3

Nhận dạng giọng nói

4

Kiểm tra lịch sử tín dụng

Trao đổi và tương tác dữ liệu

VayVND giám sát cẩn thận tính riêng tư của dữ liệu khách hàng. Do đó, tương tác với các đối tác và những người tham gia thị trường khác diễn ra ở chế độ hạn chế và không mang tính cá nhân

VayVND: API cho phép bạn kiểm tra
độ tin cậy của đối tác:
1

Khi thực hiện mua bán

2

Khi đi tìm việc

3

Khi thực hiện các giao dịch tài chính

4

Khi đặt hàng trực tuyến hàng hóa hoặc dịch vụ

Ở VayVND, chúng tôi bảo vệ bạn trước những vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Giúp giao dịch online uy tín và an toàn

Hợp tác với đối tác:

Nếu bạn là doanh nghiệp và muốn tìm hiểu thêm về các giải pháp chống gian lận của VayVND.

antifraud@vayvnd.vn
Cho cá nhân:

Nếu bạn muốn thông báo về gian lận hoặc sự không đáng tin cậy, hãy phản hồi cho chúng tôi qua e-mail

antifraud@vayvnd.vn